Hệ Thống

Quảng Cáo Chéo
Hiện đại & Minh bạch

Đầu tiên tại việt nam

Quảng cáo ngoài trời
Hệ thống màn hình ants media

(Thống kê đo lường bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo)
Section 2 Anh 1

20

Ngành dịch vụ

Section 2 Anh 2

80

Lượt phát/mh

Section 2 Anh 1

1,500

Địa điểm

Section 2 Anh 2

2,000

Màn hình

ƯU ĐIỂM QUẢNG CÁO
HỆ THỐNG MÀN HÌNH ANTs MEDIA

Img Section 2 3

Phủ sóng toàn quốc,
ở khắp mọi nơi

Img Section 2 4

Phủ sóng đa dạng
tới mọi đối tượng

Img Section 2 5

Vị trí đặt
những nơi đông người

Img Section 2 6

Quảng cáo chéo
trên hệ thống

Quản trị bằng hệ thống hiện đại

Ưu thế vượt trội

  • Đa dạng nội dung quảng cáo với hình ảnh động / video

  • Truyền tải thông điệp nhanh chóng, bắt mắt

  • Thống kê tần suất quảng cáo bằng phần mềm minh bạch

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TẠI TRẠM XĂNG